GUD vår håp gud vår framtid

Gud vår styrke

Jeg neg-alene, gud neg-alene, gud der  

Han oss gjøre FRI FRI FRI

HALLELUJAH

 

   
© Døvekirken